Welkom!

Beer-voorkant-project-215x300Met Birrekoalse trots presenteren wij dit lespakket aan de basisscholen van dun Birrekoal. Een lespakket wat ter gelegenheid van het 44 jaar bestaan van de overkoepelende carnavalsstichting Dun Blaouwun Beer is samengesteld.

Een idee ontstaan vanuit de vraag om de jeugd van nu op een meer stucturele manier kennis te laten maken met het ontstaan van carnaval in het algemeen, maar zeker ook van de carnaval in hun eigen leefomgeving. Meer kennis en inzicht in hun eigen lokale cultuur. Wij hopen dat een extra bijdrage vanuit de scholen er mede voor zal zorgen dat er nog vele jaren door en voor onze jeugd carnaval georganiseerd zal kunnen worden.

Met dit lespakket willen we de leerkrachten een handreiking bieden en hebben daarvoor per groep 12 lessen gemaakt. Deze lessen zijn in 3 categorieën uitgewerkt. Algemeen van aard, de taal – het ontstaan en informatief, creatief, knutselen – ontwerpen en verkleden en gevarieerde muzieklessen.

De lessen kennen allemaal dezelfde opbouw en zijn per groep gesorteerd. Aangezien het van belang is dat onze kinderen in de juiste stemming komen, voorafgaand aan een les is er een film ontwikkeld met beeldmateriaal van toen en nu. Deze film zal de komende tijd nog 2 aanvullende delen krijgen.

Het totale lespakket is te vinden op de website van de carnavalsstichting www.dunblaouwunbeer.nl/lespakket . Voor vragen of tips kunt u het daar vernoemde mailadres gebruiken en uw vraag zal verwerkt worden.

Wij wensen de gebruikers veel succes, maar vooral veel plezier!

Namens de redactie,

Yvonne de Laat

Tessa v Zadelhoff

Peter Kwaspen

Astrid Kwaspen